JAVNI NASTUPI

  Sastavni deo života profesionalnog muzičara su javni nastupi i zato je vrlo važno da i vi od samog početka što više nastupate. Nastupima prikazujete svoj rad i svoju ličnost.

    U prvoj godini učenja treba bar 4 do 5 puta nastupiti. Počinje se sa lakšim komadima. Za ovo će učeniku veoma korisno poslužiti zbirke koje sam pisao, jer sadrže velikim izbor prigodnih komada. To su: Raspevani klarinet, Vedri dani u muzičkoj školi, Laki klarinetski dueti, kao i transkripcije Veliki majstori za klarinet.

    Na javne nastupe se treba privikavati. Nije isto svirati kod kuće, u učionici ili na bini. Za nastupe se treba daleko više i bolje spremiti, jer je odgovornost znatno veća. Na njima se uči kako se svira, i kako se ponaša pred slušaocima. Bina ima svoje zakonitosti i svoj ”bonton” koji se mora savladati i poštovati.


 
  

    

  Uspeli nastup je pravi put za sticanje samopouzdanja, samopotvrde i priznanja. On kao da kaže: Eto, zato vi vežbate. Poznato je da ništa tako ne motiviše kao uspeh.

       Delo sa kojim se nastupa mora biti savršeno naučeno i to znatno ranije od dana nastupa. Toga dana se ne treba premarati. Dovoljno je usvirati se 5-10 minuta, jer ”glava” mora ostati odmorna.


Iz moje škole
Učim klarinet I