GDE SE SVE UČI MUZIKA?

   Da bi se u muzici napredovalo, potrebno je posećivati razne koncerte. Druge izvođače treba gledati, slušati i analizirati. Od svakog se može učiti – i od slabijih i od boljih od nas.

Posetili smo jedan koncert

    Slušajte razne snimke, čitajte knjige o muzici i mnogo, mnogo o svemu ovome razmišljajte.
    

             Učenje muzike je trajan proces koji se može svuda odvijati – ne samo u školi!

Iz moje škole
Učim klarinet I

 
 

DRŽANJE KLARINETA

Kukica, oslonac za desni palac

   Klarinet je oslonjen metalnom kukicom, koja se nalazi na donjem telu, o desni palac (najbolje na jednoj trećini od vrha palca). Naredna tri prsta, u blagom luku, jagodicama pokrivaju tri rupice, dok mali prst po potrebi pritiska dirke 2, 4, 1a i 3a (vidi sliku levo). Palac leve ruke pokriva jedinu rupicu zadnje strane gornjeg tela klarineta, kao i duodecim ili registar dirku (12). Vidi istu sliku – gore levo, u uglu.

   


   Naredna tri prsta u blagom luku jagodicama pokrivaju tri rupice, dok mali prst pritiska dirke 1, 3 i 2a (Pogledaj donju sliku levo). Prstored tonova na klarinetu prikazan je na strani ovog sajta koji nosi naslov GRIF TABELE ZA KLARINET.

U luku povijeni prsti

  Prste treba podizati samo onoliko koliko je potrebno da se ne ometa protok čistog zvuka.

    

      Klarinet se drži pod uglom od 40° u odnosu na telo. Laktovi su malo rašireni, nešto dalje od grudnog koša, kako bismo nesmetano i lako disali.

    

   Pri sviranju, ramena se ne smeju dizati, jer je tada klarinetista u grču. Ramena moraju imati prirodan položaj. Slika desno vrlo lepo ilustruje opisani stav.

Iz moje škole
Učim klarinet I

JOŠ NEŠTO O DRŽANJU KLARINETA

Iz moje škole
Učim klarinet I

  Već ste učili kako se pravilno drži klarinet. Potrebna je stalna kontrola i samoispitivanje da li smo to u potpunosti usvojili.

    Osnov dobrog sviranja i povoljnog utiska na gledaoca i slušaoca su pravilan, tj. prirodan i opušten stav i držanje instrumenta bez stiskanja i grča.

        Da prsti ne bi bili ukočeni (u grču) i time ometani u svojoj funkciji, potrebno je da:

1) budu savijeni u blagom luku;
2) palac i kažiprst (i leve i desne ruke) obrazuju polukrug. Zamisliti da se između njih nalaze loptice za stoni tenis (kao što je prikazano na slici, desno dole).

leva ruka u grču

opušteni prsti sa zamišljenim lopticama između palca i kažiprsta