8 NAČINA ZA VEŽBANJE GRUPE TONOVA PO 3 I PO 4 (III GODINA UČENJA KLARINETA)

    Na ovoj strani prikazano je osam načina na koje treba da vežbate grupe sastavljene od tri i četiri tona. Čineći tako, dobro ćete savladati željeni deo notnog teksta.

POSTUPAK

          Ponovite 3-5 puta željeni deo notnog teksta na prikazani način 1), isto to 3-5 puta ponovite na način 2), pa 3-5 puta na način 3), zatim 3-5 puta na način 4) … i tako sve do načina 8).

Iz moje škole
Učim klarinet III