KAKO OSLABITI DEJSTVO TREME?

   Normalno da je osnovni uslov da se pošteno savlada i nauči ceo komad. Veoma je korisno da sami sa sobom vodite vrlo iskren dijalog. Postavljajte sebi pitanja što češće o svemu tome i sami na njih odgovarajte (objašnjavajte). Upitajte se:

       šta je za mene trema? Čega se ja u stvari plašim tog momenta i zašto se plašim?

   Šta je tu tako strašno? Šta mi se sve može desiti ako pogrešim? Ako sve ovo proanalizirate, verovatno ćete uvideti koliko je trema nerealna i koliko je sve to samo produkt naše uobrazilje, a to će vam puno značiti.

      Osnovno što morate shvatiti jeste da se protiv treme ne može i ne treba boriti. Niko ne može sebi narediti da mu trema stane ili da je nema. To su iluzije. Prvo i osnovno je da tremu morate priznati i prihvatiti: da, ja imam tremu, ali to ne znači da ja ne znam da sviram!

   Morate naučiti u paničnoj situaciji da se sebi i nasmejete, to slabi tremu. Sa tremom morate da naučite da živite, da se sa njome ”nosite”. Postavite sebi jedno logično pitanje: ako je svi imaju tremu, nije li ona nešto normalno?

      Ponekada probajte sebi da dopustite da vam se zastrašujuća pretpostavka i dogodi. Šta mislite šta će se zbiti u većini slučajeva? Obično neće ništa, jer su to najčešće bili plodovi vaše uobrazilje i vaših strahova.

Iz moje škole
Učim klarinet III