TREMA I NJENO MANIFESTOVANJE

   Nema čoveka na zemaljskoj kugli koji nije nekad u sebe posumnjao, koji se u nekoj kritičnoj situaciji nije uspaničio ili uplašio.

      Svi mi različito reagujemo u određenim situacijama i imamo različite jačine straha od istih situacija. Na formiranje našeg reagovanja uticali su različiti životni faktori.

Tremadrhtavica, znojenje ruku, nervoza

   Muzičarima je veoma dobro poznat strah od javnog nastupa. Nečija trema je krajnje parališuća, a nečija – podsticajna.

      Drhtavica, sušenje usana, znojenje ruku, trenutni zaborav, nervoza; unutarnja borba i samoispitivanje: da li znam? Da li ću uspeti? Da li ću se obrukati? Šta ako pogrešim? – samo su neke od mnoštva propratnih pojava treme i redovnih pitanja koja se u ovakvim alarmantnim situacijama nameću.

        Naučna definicija treme glasi: trema je strah od neuspeha.

Iz moje škole
Učim klarinet III