TRANSPOZICIJA

    Rtranspozicija potiče iz latinskog jezika i znači premeštanje. U muzici to znači prenošenje određenog notnog teksta u drugu tonsku visinu, višu ili nižu od napisane, odnosno iz napisanog tonaliteta u odgovarajući.

  

          Notni tekst se može transponovati pismeno, ali je u praksi potrebno da izvođač može transponovati i direktno svirajući određenu deonicu u novom tonalitetu.

         Ova uvežbanost transponovanja je naročito potrebna orkestarskim klarinetistima, jer oni obično sviraju na klarinetu in B, a deonica neke kompozicije može biti pisana za klarinet in C ili in A.


Iz moje škole
Učim klarinet IV