MILAN MILOŠEVIĆ

MILAN MILOŠEVIĆ

Milan-Milosevic,-Nova-slika

Milan Milošević je srpsko-kanadski klarinetista, solista, kamerni i orkestarski muzičar i profesor na Vankuver koledžu.

Milan je doktorski kandidat na Univerzitetu Britanske Kolumbije u Vankuveru, Kanada. Dobitnik je doktorske istraživacke stipendije, nagrade za akademski rad na Univerzitetu Britanske Kolumbije, kao i državnu nagradu za doktorske studije, dodeljenu od vladine agencije za umetnost, Britanska Kolumbija za 2013-14. godinu.

Milan je gostujući predavač specijalističke pedagoške muzičke asocijacije i član je Američke federacije muzičara, kao i Internacionalne asocijacije klarinetista od 2005. Milan je umetnički predstavnik Légere Reeds i reprezentativni instrumentalista na Buffet-Crampon Elite i Backun klarinetima.

Od 2013 godine je zvanični umetnički predstavnik Stowasser J. Tarogato za severnoamerički kontinent.

Milan je bio član Beogradske filharmonije od 1990. do 1999. godine i umetnički direktor Duvača Beogradske filharmonije, kao i duvačkog kvinteta Sinergija 5 u Novom Sadu. Trenutno je na poziciji muzičkog direktora na Vankuver koledžu, i kanadsko-srpski ambasador Internacionalne asocijacije klarinetista.

Iz kanadske karijere izdvaja se njegov solistički nastup sa Vinipeskim simfonijskim orkestrom na Festivalu nove muzike 2005. Milan je takođe imao dugogodišnju saradnju sa Graundsvel serijalom nove muzike u Vinipegu.

Gostovao je u mnogobrojnim angažmanima i promocijama klasične, savremene i tradicionalne muzike na kanadskoj državnoj radio i televizijskoj mreži CBC u Vinipegu i Vankuveru. Od novijih nastupa u Vankuveru, izdvaja se nekoliko: Udruženje nove muzike u Vankuveru, Muzička asocijacija Redshift, Virtuozni koncertni serijal na Ekard-Gramate, pri Univerzitetu Vinipega 2013, kao i nastup sa Vankuverskim simfonijskim orkestrom, 2012 godine.

Milan Milošević je umetnički saradnik eminentne muzičke izdavačke kuće – “Samit rekords” iz Arizone, SAD – i trenutno specijalizuje kroz doktorski istraživački rad na tradicionalnom mađarskom instrumentu taragotu, kao i na savremeno-proširenoj izvođačkoj tehnici sviranja na klarinetu.

posterdma3, New