BRUNO BRUN

     Bruno Brun je bio istaknuti umetnik na klarinetu, redovni profesor na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu.

     Rodom Slovenac – rođen je 14. avgusta 1910. u Hrastniku – Bruno Brun je najpre završio vojnu muzičku školu u Vršcu, a zatim studirao na tek osnovanoj beogradskoj Muzičkoj akademiji kod profesora Franje Partlića, diplomiravši 1945. godine; nešto kasnije je proveo izvesno vreme na usavršavanju u Parizu.

Bruno Brun

Bruno Brun

   Time je započela njegova dugogodišnja i plodna umetnička delatnost: nastupao je bezbroj puta kao solista na koncertnim podijumima Beograda i drugih naših gradova, na radio-stanicama, a takođe, u želji da muzičku umetnost približi najširim slojevima slušalaca – i u školama, domovima kulture i na drugim priredbama. Sem toga, posvećivao se i suptilnom kamernom muziciranju u sastavu Beogradskog duvačkog kvinteta, a dao je svoj veliki doprinos razvoju našeg orkestarskog muziciranja kao istaknuti solista Beogradske filharmonije, orkestra Beogradske opere i Simfonojskog orkestra Radio-televizije Beograd. Topli, plemeniti i bogato diferencirani ton njegovog klarineta, briljantna tehnika, izuzetna muzikalnost i prefinjena stilska kultura ostaće trajno urezani u sećanju svih onih koji su imali sreću da u živom zvuku budu sudeonici vruhunskih umetničkih doživljaja kakve su predstavljale interpretacije Bruna Bruna.

    Upravo je neprocenjiv značaj Bruna Bruna kao pedagoga. Za tri decenije svoje delatnosti na Muzičkoj akademiji, odnosno Fakultetu muzičke umetnosti, on je u svojoj pedagoškoj laboratoriji obrazovao preko pedeset klarinetista, skoro odreda vrhunskih umetnika koji danas zauzimaju istaknuta mesta u muzičkom životu Srbije (i bivše Jugoslavije). Milenko Stefanović, Ernest Ačkun, Mihailo Kelbli, Mihailo Živanović, Božidar Milošević, Ante Grgin, Nikola Srdić, Vladimir Žikić, Vasil Gelev – to su samo nekolicina klarinetista mlađe i najmlađe generacije koji su svoje znanje stekli u klasi Bruna Bruna. S pravom se može tvrditi da je Bruno Brun Nastavite sa čitanjem

DELA BRUNO BRUNA

    Kako je već rečeno u prethodnom tekstu, rad profesora Bruna Bruna je od neprocenjivog značaja za muzičko-izvođačku umetnost i za pedagogiju.

     Profesor Bruno Brun je napisao tri udžbenika (škole) za klarinet:

                     Škole za klarinet I, II i III

  

    Naša skromna klarinetska literatura obogaćena je transkripcijama malih komada čuvenih kompozitora, koje je profesor Bruno Brun obradio i objavio pod nazivom Izbor malih komada za klarinet i klavir (Prosveta – Beograd).

Izbor malih komada za klarinet i klavir

Izbor malih komada

       Za koncertantno izvođenje, profesor Bruno Brun je napisao prekrasne IV minijature za klarinet i klavir (Beograd 1971).

IV minijature za klarinet i klavir

IV minijature za klarinet i klavir

        Na 42. Međunarodnom takmičenju Muzičke omladine Junesses Musicales 2012. u Beogradu, u disciplini klarinet, IV minijature za klarinet i klavir Bruno Bruna bile su obavezni komad u Drugoj etapi.

Bruno Brun – Četiri minijature
(42. Međunarodno takmičenja Muzičke omladine
Beograd / Klarinet, 30.3.2012. – II etapa)

Jumi Ito – klarinet, Antonela Grgin – klavir

IV minijature za klarinet i klavir B. Bruna izvode:
Nikola Jančić
– klarinet, klasa profesora Andrije Gigica,

i Marieta Gigic – klavir

* Mnogo više o životu i delu Bruno Bruna na Vikipediji.