MIHAJLO KELBLI

MIHAJLO KELBLI

Mihajlo Kelbli je rođen u Zrenjaninu 21. februara 1930. godine. Završio je Srednju muzičku školu »Isidor Bajić« u Novom Sadu, u klasi Antona Ebersta, profesora. Na Muzičkoj akademiji u Beogradu, u klasi profesora Bruno Bruna diplomirao je 1957. go­dine, a kasnije i magistrirao

Mnogo vremena radio je kao vrsni profesor u Muzičkoj školi »Isidor Bajić« u Novom Sadu. Po otvaranju Akademije umetnosti u Novom Sadu, Mihajlo Kelbli prelazi da radi kao profesor klarineta. Bio je i solo-klarinetista Opere Srpskog narodnog pozorišta.

Kao koncertantni umetnik, nastupao je u mnogim mestima Vojvodine, u Beogradu, Zagrebu, Ljubljani, Opatiji, u Italiji i u Mađarskoj.

Na Takmičenju mladih umetnika Jugoslavije u Ljubljani, os­vojio je 1956. godine drugu nagradu.

Kompozitor Rudolf Bruči je Mihailu Kelbiju posvetio prekrasan Koncert za klarinet i orkestar (22 : 35). Klarinetista Mihajlo Kelbli  ga je prvi put izveo 17. februara 1971. godine u Novom Sadu. Iste godine koncert je  izveden s veli­kim uspehom na Jugoslavenskoj muzičkoj tribini u Opatiji.

Omot LP ploče Rudolfa Bručija: Koncert za klarinet i orkestar

Preduzeće za izradu gramofonskih ploča Jugoton je 1973. godine snimilo LP ploču na kojoj je klarinetista Mihajlo Kelbli bravurozno odsvirao pomenuti Koncert za klarinet i orkestar. Pratio ga je  Novosadski kamerni orkestar. Dirigovao je Marijan Fajdiga.

Ista kuća, „Jugoton“, snimila je i kompziciju Sonata-Torso za klarinet i klavir (9 : 30) kompozitora Ivana Kovača, na kojoj je Mihajlo Kelbli svirao klarinet uz klavirsku pratnju Marijana Fajdige.

Omot LP ploče Ivana Kovača: Sonata-Torso