BOKIJEV OTVORENI ČAS KLARINETA / No. 6

BOŽIDAR BOKI MILOŠEVIĆ
OTVORENI ČAS KLARINETA

Stoji
VI PITATE – MR BOKI MILOŠEVIĆ ODGOVARA / No. 6

Mnogi klarinetisti, čitaoci i posetioci ovoga sajta o klarinetu i za klarinetiste javljaju se i postavljaju razna pitanja o našem poznatom umetniku Božidaru Bokiju Miloševiću.

Boki Milošević je od sada radi Vas sa nama i rado će odgovarati na sva Vaša pitanja.

Lazić Radivoj, prof. klarneta

Mitar iz Pariza pita Bokija:

Želeo bih da mi nešto kažete o stilovima i ukrasima koji su prisutni u našoj narodnoj muzici?
Rad

PrvaBoki Milošević odgovara:

– Uvek sam želeo da budem autohton, originalan i da se približim svojim korenima. Da budem iskren, ponosan sam jer sam uspeo sve to da utisnem u našu narodnu muziku.

Pošto sam dugo vremena svirao u Radio-Beogradu, kod Carevca i u Sekstetu Duška Radetića, koji je u Radio-Beogradu bio zadužen za narodnu muziku juga i zapadne Srbije, trudio sam se da ornamene koji su karakteristični za te krajeve uselim u sve adekvatne kompozicije koje sam u svojoj umetničkoj karijeri izvodio.

Stil muzike određuje prvo područje odakle je kompozicija, tj. iz kog je kraja.

U zavisnosti od toga, upotrebljavaju se i adekvatni muzički ukrasi.

UKRASI

Recimo, šumadijsko kolo uglavnom ima celostepene trilere, dok se za jug Srbije koriste polustepeni.

Bosna ima svoje ornamente, severni deo Srbije – Vojvodina – svoje. Dosta se upotrebljavaju i mordenti.

NAPOMENA:

Ako i Vi želite da postavite neko pitanje maestru Bokiju Miloševiću, slobodno to učinite putem meila autora i vlasnika ovog sajta, profesora Radivoja Lazića:

radivojlazic@yahoo.com

Boki je spreman i rado će Vam odgovoriti na svako postavljeno pitanje!

Srdačan pozdrav svima do narednih pitanja!

Voli vas Vaš
BOKI MILOŠEVIĆ

BOKIJEV OTVORENI ČAS KLARINETA / No. 5

BOŽIDAR BOKI MILOŠEVIĆ
OTVORENI ČAS KLARINETA

Stoji
VI PITATE – MR BOKI MILOŠEVIĆ ODGOVARA / No. 5

Mnogi klarinetisti, čitaoci i posetioci ovoga sajta o klarinetu i za klarinetiste javljaju se i postavljaju razna pitanja o našem poznatom umetniku Božidaru Bokiju Miloševiću.

Boki Milošević je od sada radi Vas sa nama i rado će odgovarati na sva Vaša pitanja.

Lazić Radivoj, prof. klarneta

Radivoj Lazić, professor klarineta i kompozitor iz Beograda i autor ovog sajta pita Bokija:

– Recite, Boki, posetiocima ovog klarinetskog sajta, kako Vi vežbate narodnu muziku?
Rad

PrvaBoki Milošević odgovara:

Narodna muzika prvenstveno treba mnogo da se voli, sluša i uči. Njoj čovek treba da se posveti i njome da se iskreno bavi celim svojim bićem. Narodna muzika, kao i svaka muzika, vežba se studiozno.

Ako je u pitanju neko kolo, neko oro ili igra, znači, neki virtouzni komad, to ne može tek tako da se odsvira. Ono se vežba isto onako kao što vežbamo etide, sonate ili komade.

  1. Prvo se svira lagano, pa se povećava tempo – znači postupno, sve do željenog. (Vidi: Vežbanje uz metronom)
  2. Posle se u kompoziciju “utisne“ karakter, jer bez stilskog pristupa to ništa ne vredi!

NAPOMENA:

Ako i Vi želite da postavite neko pitanje maestru Bokiju Miloševiću, slobodno to učinite putem meila autora i vlasnika ovog sajta, profesora Radivoja Lazića:

radivojlazic@yahoo.com

Boki je spreman i rado će Vam odgovoriti na svako postavljeno pitanje!

Srdačan pozdrav svima do narednih pitanja!

Voli vas Vaš
BOKI MILOŠEVIĆ

BOKIJEV OTVORENI ČAS KLARINETA / No. 4

BOŽIDAR BOKI MILOŠEVIĆ
OTVORENI ČAS KLARINETA

Stoji
VI PITATE – MR BOKI MILOŠEVIĆ ODGOVARA / No. 4

Mnogi klarinetisti, čitaoci i posetioci ovoga sajta o klarinetu i za klarinetiste javljaju se i postavljaju razna pitanja o našem poznatom umetniku Božidaru Bokiju Miloševiću.

Boki Milošević je od sada radi Vas sa nama i rado će odgovarati na sva Vaša pitanja.

Lazić Radivoj, prof. klarneta

Sava iz Šapca pita Bokija:

Šta sve klarinetista treba da savlada i da čini da bi postao vrstan interpretator narodne muzike kao što ste vi?
Rad

PrvaBoki Milošević odgovara:

– Prvo i pre svega, klarinetista treba da ima kultivisan ton, a to može da postigne samo upornim radom.

Svi klarinetisti do mene koji su svirali narodnu muziku uglavnom su bili neškolovani, sa nekultivisanim tonom. Ja se nisam poveo tim načinom interpretacije narodne muzike, već sam prvi uveo u narodnu muziku školovani, akademski ton. Onim tonom i načinom izražavanja kojim sam svirao Mocarta i druga dela ozbiljne muzike, interpretirao sam i narodnu muziku.

Evo šta svakodnevno treba da čini jedan klarinetista, ako želi da postane vrstan:

1. Izdržavanje tonova sa krešendom i dekrešendom, jer to formira okolousne mišiće (ambažura), koji su sposobni da izdrže dugu svirku i da stvaraju najtananije dinamičke nijanse.

Evo kako ja to činim:

2. Vežbanje stakata, jer ne može se sve svirati legato.

3. Vežbanje skala, čime se dobija dobra tehnika i koriguje intonacija.

4. Vežbanje terci, kvarti i kvinti.

Intonacija na klarinetu neizostavno treba da bude dobra, jer slušalac mora da uživa u prijatnim tonovima. Ako klarinetista svira falš, bolje da i ne svira!

NAPOMENA:

Ako i Vi želite da postavite neko pitanje maestru Bokiju Miloševiću, slobodno to učinite putem meila autora i vlasnika ovog sajta, profesora Radivoja Lazića:

radivojlazic@yahoo.com

Boki je spreman i rado će Vam odgovoriti na svako postavljeno pitanje!

Srdačan pozdrav svima do narednih pitanja!

Voli vas Vaš
BOKI MILOŠEVIĆ

BOKIJEV OTVORENI ČAS KLARINETA / No. 3

BOŽIDAR BOKI MILOŠEVIĆ
OTVORENI ČAS KLARINETA

Stoji
VI PITATE – MR BOKI MILOŠEVIĆ ODGOVARA / No. 3

Mnogi klarinetisti, čitaoci i posetioci ovoga sajta o klarinetu i za klarinetiste javljaju se i postavljaju razna pitanja o našem poznatom umetniku Božidaru Bokiju Miloševiću.

Boki Milošević je od sada radi Vas sa nama i rado će odgovarati na sva Vaša pitanja.

Lazić Radivoj, prof. klarneta

Branko iz Beograda pita Bokija:

Da li je klarinet prikladan instrument za narodnu muziku?
Rad

PrvaBoki Milošević odgovara:

– Narvno, Branko! Iz iskustva kažem, publika voli da sluša klarinet u narodnoj muzici.

Mnogi krajevi Srbije su pod velikim uticajem komšija. Recimo, narodna muzika iz okoline Zaječara je pod velikim uticajem Rumuna, narodna muzika iz okoline Pirota je pod velikim uticajem Bugara.

Vojvodina je pod uticajem Mađara i Rumuna. U Vojvodini je više prisutna tamburica, ali zato je klarinet omiljen u romansama.

Mađarska romansa: Zašto nesmem da te volim?
Božidar Boki Milošević – klarinet

Srpska muzika je jedno veliko bogatstvo. Kod nas je klarinet naročito prisutan i blagorodan na Jugu Srbije. Niš i Vranje su pod velikim uticajem makedonske narodne muzike,

Čuvena makedonska narodna pesma: Makedonsko devojče
Božidar Boki Milošević – klarinet

NAPOMENA:

Ako i Vi želite da postavite neko pitanje maestru Bokiju Miloševiću, slobodno to učinite putem meila autora i vlasnika ovog sajta, profesora Radivoja Lazića:

radivojlazic@yahoo.com

Boki je spreman i rado će Vam odgovoriti na svako postavljeno pitanje!

Srdačan pozdrav svima do narednih pitanja!

Voli vas Vaš
BOKI MILOŠEVIĆ

BOKIJEV OTVORENI ČAS KLARINETA / No. 2

BOŽIDAR BOKI MILOŠEVIĆ
OTVORENI ČAS KLARINETA

Prva
VI PITATE – MR BOKI MILOŠEVIĆ ODGOVARA / No. 2

Mnogi klarinetisti, čitaoci i posetioci ovoga sajta o klarinetu i za klarinetiste javljaju se i postavljaju razna pitanja o našem poznatom umetniku Božidaru Bokiju Miloševiću.

Boki Milošević je od sada radi Vas sa nama i rado će odgovarati na sva Vaša pitanja.

Lazić Radivoj, prof. klarneta

Marija iz Kelna pita Bokija:

Recite mi, mestro, koji su sve muzički žanrovi u kojima je klarinet upotrebljiv?
Rad

StojiBoki Milošević odgovara:

– Draga Marija, klarinet je lirski instrument. Sve nežne i lirske teme u orkestru dodeljivane su od strane najvećih svetskih kompozitora – klarinetu.

Donji ili šalmaj registar, vrlo je izražajan i emotivan. Klarinet je ujedno i dramski instrument, jer može da izrazi i snagu i ljutnju.

Pošto je klarinet vrlo pokretljiv instrument, ima velike izražajne mogućnosti, pa je, prema tome, upotrebljiv gotovo u svim muzičkim žanrovima – ako se tehnički dobro savlada.

Rad

NAPOMENA:

Ako i Vi želite da postavite neko pitanje maestru Bokiju Miloševiću, slobodno to učinite putem meila autora i vlasnika ovog sajta, profesora Radivoja Lazića:

radivojlazic@yahoo.com

Boki je spreman i rado će Vam odgovoriti na svako postavljeno pitanje!

Srdačan pozdrav svima do narednih pitanja!

Voli vas Vaš
BOKI MILOŠEVIĆ

W. A. Mozart: DIVERTIMENTO za klarinet i gudački kvartet
Božidar Boki Milošević – klarinet i Srpski gudački kvartet.
Branko Pajević – I violina.

Artie Shaw: Koncert za klarinet i orkestar
Božidar Boki Milošević – klarinet i Jazz orkestar Radio-Televizije Beograd.
Dirigent – Vojislav Simić

Brazil, Brazil – pesma
Božidar Boki Milošević – klarinet i grupa DUKAT


B. Milošević: Pastirska balada
Božidar Boki Milošević – klarinet